Tôi đã sử dụng rất nhiều phương pháp nhưng không hiệu quả, vậy Lược laser Hakiba có kích thích mọc tóc được không?

You are here: