Tôi đã sử dụng rất nhiều phương pháp nhưng không hiệu quả, vậy Lược laser Hakiba có kích thích mọc tóc được không?

Hiện nay có rất nhiều phương pháp trị rụng tóc nhiều, hoặc kích thích mọc tóc, hoặc nuôi dưỡng, chăm sóc tóc nhưng ít có phương pháp nào lại kết hợp cả việc điều trị rụng tóc, kích thích mọc tóc và chăm sóc tóc như phương pháp sử dụng Lược laser Hakiba. Vậy lược…